Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При сухопътен превоз на опасни товари трябва да сте сигурни, че наетите от вас превозвачи предоставят безопасна и надеждна услуга.

SGS извършва всеобхватни инспекции на управлението за безопасност на движение, за да ви осигури това спокойствие, от което се нуждаете - където и да работите.

Какво обхващат нашите инспекции за безопасност на движение

Нашите инспектори по безопасност на движението предлагат богата гама от услуги за подпомагане, следене и утвърждаване на безопасността на вашите сухопътни превози, в това число всестранни проверки на шофьори, превозни средства и процеси за осигуряване на безопасност. Съответствие, отговорност и контрол на подизпълнителите - това са все важни въпроси в съвременния свят на аутсорсинг и защита на марките.

Нашите инспектори ще:

 • гарантират безопасната работа на всички превозни средства чрез системни проверки на тяхната поддръжка
 • следят за поведението на пътя на шофьорите чрез динамични и статични (на място) инспекции
 • извършват редовни проверки на шофьорите за употреба на алкохол и спазване на ограниченията за скорост
 • анализират VDR данни, за да гарантират, че времето и начина на шофиране са в рамките на изискваните граници 
 • следят информацията за маршрут чрез физическа оценка и анализ на GPS данни
 • събират и разпространяват най-новата информация за пътните и атмосферни условия, както и за потенциалните опасности в съответните райони
 • работят с клиенти за въвеждане на единна организационна култура на безопасност сред вашия персонал и подизпълнителите чрез програми за обучение
 • засилят съответствието с изискванията за здраве и безопасност чрез редовни проверки на процесите за управление на безопасността

Как работи нашият екип по управление на безопасността на движение

Всеки екип по управление на безопасността на движение включва поне един шофьор и квалифициран инспектор по безопасност на движението. Ние можем да извършваме инспекция на работния ден или денонощно като предоставяме ежедневни, седмични или месечни отчети. Всички отчети се придружават от снимкови или видео доказателства в подкрепа на нашите резултати.

Управлението на риска и съответствието на продавачите са ключови дейности за всички заети в търговията с нефт и газ. Получаването на доклад след доклад за инциденти е признак за лош контрол и мониторинг на системите и персонала на продавача и основна причина за тези инциденти. От значение е да:

 • познавате своите подизпълнители
 • знаете до каква степен те спазват условията по договор и вашите собствени инструкции
 • знаете дали опасностите биват игнорирани или се генерират от неподходящо поведение
 • знаете дали вашата марка е защитена или репутацията й е влошена
 • знаете дали е необходимо да предприемете действия

Научете повече за това как SGS може да ви помогне да гарантирате безопасността на вашите операции по сухопътните превози.

пишете ни