Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Нашите инспектори по химически товари ще ви осигурят спокойствието, от което се нуждаете, когато превозвате опасни или фини химикали с шосейни или железопътни ISO цистерни.

Безопасността и целостта са от първостепенна важност при превоза на химикали, и инспекторите на SGS са обучени във всички аспекти на най-добрите практики за обработка на ISO цистерни, било то изисквания за здраве и безопасна среда, цялост на товара и/или определяне на количествата. Те са подготвени да отговорят на всички текущи изисквания и стандарти.

Какво можете да очаквате от нашата услуга по инспекции на ISO цистерни

Преди натоварване нашите инспектори ще гарантират че:

  • ISO цистерната (-ните) са в подходящо състояние, включително чистота, за да получат съответната категория  
  • са взети проби от подлежащия на натоварване продукт, за да се гарантира съответствие с очакваните от клиента спецификации

След натоварване нашите инспектори ще:

  • определят натовареното количество
  • свидетелстват при затварянето на всички кранове и люкове, и ще ги пломбират при поискване от страните по сделката

При пристигане в местоназначението за разтоварване нашите инспектори ще:

  • проверят целостта на пломбите
  • свидетелстват при операциите по разтоварване по подобие на всички аспекти в мястото на натоварване  

Еднакво важно с гаранцията, че товарът ще отпътува и пристигне в добро състояние, без нарушения в качеството или загуби в количеството, е безопасното връщане на празния ISO контейнер в мястото на неговия произход.
 
След приключване на операциите по разтоварване, инспекторът на SGS ще провери ISO цистерните, за да гарантира, че крановете и люковете са здраво затворени и ако е необходимо - пломбирани. След това може да започне обратният курс при гарантирана цялост на празните цистерни.

Защо да изберете SGS?

SGS има богат глобален опит в областта на превоза на химикали. Ние поставяме силно ударение върху важността на спазването на разпоредбите и стандартите, и върху прилагането на принципите на най-добрите практики в услугите, които предлагаме.

Научете повече за това, как инспекциите на ISO цистерни от SGS могат да съдействат при вашите операции по превоз на химикали.

пишете ни