Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

При превоз на опасни товари с автомобилен и железопътен транспорт, вие трябва да гарантирате, че наетите от вас доставчици осигуряват безопасни и надеждни услуги.

SGS извършва изчерпателни инспекции на управлението на безопасността на движение и инспекции на ISO резервоари, за да ви осигури необходимото спокойствие, независимо къде по света извършвате операции.