Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Бързото развитие на технологиите и необходимостта от управление на разходите и числеността на персонала доведе до радикални промени на наличните възможности за експлоатация на кейовете и терминалите.

Във все по-голям брой локации вече е икономически неизгодно да се поддържа на денонощно разположение 365 дни в годината персонал, необходим за покриване на всички експлоатационни изисквания или възможности. Аутсорсингът, отдаването и наемането се превръщат в привлекателни варианти при експлоатацията на кейове и инсталации. SGS ви предлага пътища, които ви позволяват да оптимизирате разходите, както и оперативната ефективност на вашия бизнес.

SGS е разработила цялостна услуга по предоставяне на персонал и експертни умения за експлоатация на кейове в пълно съответствие със законите, пристанищните разпоредби и най-добрите бизнес практики. Това включва осигуряване в подходящия момент на персонала, необходим за надлежно натоварване и разтоварване на плавателни съдове и баржи, железопътни вагони и пътни превозни средства.

Нашите кейови услуги включват натоварване и разтоварване на плавателни съдове и баржи, и по-специално следното:

  • Позициониране на кораба
  • Пристанищен контрол и планиране и акостиране на плавателни съдове
  • Подреждане на тръбопроводната верига за прехвърляне
  • Подготовка на противопожарните ресурси
  • Защита на маршрутите за достъп до кейове и други области
  • Свързване на маркучи и екипиране на кейове с персонал
  • Подготовка на контролни листове за безопасност

Ние предлагаме поддръжка на терминала, услуги по документацията и инспекции за безопасност също и за самостоятелни терминали.

Разберете как SGS може да ви съдейства за плавния ход на вашите кейови операции.

пишете ни