Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние в SGS знаем, че вашата конкурентоспособност зависи от възможността да предоставяте прецизно анализирани продукти на пазара на ВПГ.

Ние предоставяме специфични услуги по поддръжка, които ви позволяват да създадете или усъвършенствате своите онлайн анализи с цел оптимизиране на резултатите.

Тези услуги са достъпни за клиента или във вид на еднократна консултация по проект, или като постоянно и непрекъснато усъвършенстване от икономичен тип (LEAN). Технологиите и наличието на ново оборудване са такива, че редовният анализ представлява съществена част от добрата практика. 

Преглед и коментар на анализ

За да помогнем на клиентите да се справят с огромното разнообразие от стандарти и норми, които се използват в различните видове договори и физически инсталации за вземане на проби, ние разработихме гама от услуги за калибриране, удостоверяване и отстраняване на нередности при анализ на ВПГ. Тези услуги обхващат както обичайните методологии, публикувани в стандартите GPA, ISO и други подобни, така и такива, разработени в компанията, определени от национални регулаторни органи или специфични за определени договори.

Поддръжка на анализатор

SGS притежава богат опит в мониторинга, проверката и поддръжката на онлайн анализатори за оптимизиране на работата и поддържане на непрекъснатостта на процеса. Тази информация е безценна при директно измерване на параметри, използвани за определяне на оценката на количеството въглеводород и на прехвърляните количества продукти.

В подкрепа на нашите дейности по мониторинг ние можем също така да извършваме рутинна поддръжка, калибриране и ремонт на онлайн газови хроматографи.

Онлайн проверка на вземане на проби

По-голяма част от споровете за разпределение и качество възникват поради несъгласия за точността и надеждността на метода(ите) за вземане на проби, използвани на определен етап от логистичната верига. Предвид бързото разрастване на ВПГ индустрията в глобален мащаб и разнообразието от използвани хардуер, софтуер и договорни клаузи, подобни спорове се срещат все по-често. Тъй като операциите с товари на място стават все по-разпространени, такива спорове ще възникват все по-често. SGS предлага разнообразни услуги на своите партньори, в това число консултиране по проекти, оперативни одити, технически прегледи и удостоверяване на място на цикли и режими за вземане на проби.

Защо да изберете SGS?

SGS е синоним на иновация. С помощта на най-добрата достъпна технология ние обединяваме различни услуги според контекста на вашия договор, за да можете да управлявате риска и да оптимизирате своята работа.

Много компании вече се довериха на SGS. Ако желаете да оптимизирате различни аспекти в рамките на вашия договор или проект, ние сме в състояние, като консултанти, да анализираме, обсъдиме и предоставиме писмено становище, обобщаващо преимуществата и разходите за лабораторно тестване, в това число и възможността за аутсорсинг. След това ние ще работим заедно с вас върху ревизиран план, който добавя стойност и оптимизира целия ви проект.

пишете ни