Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ние в SGS знаем, че вашата конкурентоспособност зависи от възможността да доставяте прецизно анализирани продукти на пазара на ВПГ.

Възможността да тествате тези продукти с надеждни методи и в кратки срокове ви дава онова важно преимущество, което е необходимо, за да изпреварите вашите конкуренти.

Потвърждаването от независими експерти на това, че използваните аналитични ресурси функционират правилно, че са добре калибрирани и са управлявани по подходящ начин лежи в основата на успешната доставка на товари. Голяма част от споровете възникват поради това, че така простата стъпка за потвърждаване е била или забравена, или пренебрегната по време на това уникално по своята същност събитие.

След приключване на операцията вече не съществува възможност за изпитване в реално време, от което зависят толкова много неща. Въпрос на добро управление на риска е извършването на потвърждаване всеки път, когато е налице движение на товар, което позволява независимо удостоверяване на данните за товара.

Услуги за лабораторно удостоверяване за ВПГ индустрията

Ние в SGS имаме дългогодишен опит в определянето на качеството и количеството във ВПГ индустрията. Нашият опит е показал, че голяма част от споровете възникват поради въпроси, свързани с вземането и анализирането на проби. С цел най-добра защита на вашите интереси, ние предлагаме широка гама от лабораторни услуги, които включват:

  • удостоверяване от трети лица верността на данните от анализа на пробите - от квалифициран лабораторен персонал
  • анализ на проби (напр. точкови проби, съставни проби). SGS разполага с глобална мрежа от лаборатории, сертифицирани за тестване на проби от природен газ, които участват както във вътрешните, така и във външните взаимосвързани дейности с цел гарантиране на възможно най-добро ниво на обслужване.  
  • Благодарение на нашия богат опит на работа с различни методи за вземане и анализ на проби, които понастоящем се използват във ВПГ индустрията, ние можем да извършваме одит, преглед и коментар на вашите операции по вземане и анализ на проби, за да гарантираме извършването на тестове и анализи в съответствие с най-новите приети промишлени стандарти (напр. ISO 8943 или GPA 2261) и според всякакви договорни споразумения. 
  • SGS разполага с глобална мрежа от над 600 лаборатории. Нашият опит ни е позволил да създадем и пуснем в експлоатация изцяло оборудвани лаборатории в редица терминали за ВПГ и да извършваме анализ на ВПГ заедно с други необходими анализи като тестове за въздействието върху околната среда. Нашите експерти от компанията могат да проследят и анализират разработката и внедряването на системата за вземане на проби в нови терминали и да оптимизират нейната функционалност, например чрез свързването й към и чрез конфигурацията на ГХ.

Защо да изберете SGS?

SGS е синоним на иновация. С помощта на най-добрата налична технология ние обединяваме различни услуги според контекста на вашия договор, за да можете да управлявате риска и да оптимизирате своята работа.

Много компании вече се довериха на SGS. Ако желаете да оптимизирате различни аспекти в рамките на вашия договор или проект, ние сме в състояние, като консултанти, да анализираме, обсъдим и предоставим писмено становище, което обобщава преимуществата и разходите за лабораторно тестване, в това число и възможността за аутсорсинг. След това ние ще работим заедно с вас върху ревизиран план, който добавя стойност и оптимизира целия ви проект.

пишете ни