Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Газовият технически център на SGS е ключов ресурс, който стои в основата на нашите операции в газовия отрасъл, помагайки ни да предоставяме интегрирани решения на нашите клиенти по цял свят.

Независимо в коя държава развивате вашата дейност и колко отдалечени са вашите съоръжения, ние имаме възможност да бъдем на място с вас и да ви предоставим всякаква техническа помощ, от която се нуждаете. Нашият екип в Белгия си е създал висока репутация като пазарен лидер в този бързоразвиващ се сектор.

Ние предлагаме:

  • Услуги по втечнен природен газ (ВПГ): Ние ви предлагаме всеобхватно техническо обслужване за ВПГ, покриващо широка гама производствени системи, услуги по измерване, анализ и верификация, втечняване и регазификация, калибриране и обучение.
  • Отчитайки скоростния растеж на ВПГ сектора напоследък и уникалните изисквания на веригата на доставка като специализирана инфраструктура, плавателни съдове и срокове за доставка, ни предлагаме също и услуги за подкрепа при изпълнение на договори. Ние работим с договарящите се партньори, за да моделираме и оценим всички спецификации, касаещи прехвърлянето, съгласно вписаното в раздела за измерване и изпитване на договора за покупко-продажба (SPA).
  • Услуги по пропан-бутан (LPG) и химически газове: Ние можем да окажем съдействие на вашия бизнес чрез предоставяне на консултации по въпроси на покупко-продажбата и договорите, количеството и качеството и старта на изпълнението, като предлагаме и помощ при одитиране и техническо обучение за работа с газ и повишаване на компетентността.

Защо да изберете SGS?

С партньор като SGS вие получавате достъп до несравнима световна мрежа от способности и ноу-хау, подплатени с над 30-годишен опит в газовия отрасъл и специфични експертни умения в областта на ВПГ, пропан-бутана и други химически газове, включително бутан, пропан и втечнен пропан-бутан за битови нужди.

Разберете повече за това, как Газовия технически център на SGS може да съдейства на вашите операции.

пишете ни