Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Онлайн анализът с помощта на технологията за спектроскопия в близката инфрачервена област(NIRS) осигурява бързо и прецизно следене на ключови параметри при рафиниране и смесване на горива, като намалява необходимостта от изискващия време и скъпоструващ лабораторен анализ.

SGS осигурява пълен набор от услуги за NIR анализ, в това число доставка и монтаж на оборудване, стартиране на проект и техническа поддръжка за вътрешнолабораторно приложение и онлайн монтаж. Ние работим в тясно сътрудничество с водещи доставчици на оборудване.

Какво е спектроскопия в близката инфрачервена област(NIRS)?

Спектроскопия в близката инфрачервена област (NIRS) е спектроскопски метод, който използва близкия инфрачервен диапазон на електромагнитния спектър. Тя се използва в многобройни приложения за нефтената и нефтохимическата промишленост, в това число за мониторинг на:

 • RON, MON, съдържание на бензол и ароматици и RVP в реформат
 • НК и КК, точка на възпламеняване, точка на помътняване, филтруемост в дизел по време на смесване

Диапазонът на потенциалните приложения непрекъснато се разширява.

Преимущества на NIR анализа

 • Осигурява резултати за различни параметри само за 20 секунди
 • Намалява необходимостта от продължителна подготовка на пробата
 • Изисква по-малко човешки ресурси отколкото лабораторен анализ, използващ стандартизирани методи
 • Елиминира необходимостта от лабораторен анализ по стандартизирани методи и свързаните с това разходи и закъснения
 • Не изисква хардуерни промени при промяна на продукт или формула
 • Идеален вариант за поддържане на процесите по качествен контрол

Центърът за знания в сферата на услугите по анализ в близката инфрачервена област на SGS

Центърът осигурява пълна гама от услуги по отношение на апаратура, внедряване, калибриране и работа с NIR, в това число:

 • Доставка на NIR оборудване и NIR модели
 • Управление на стартиране и изпълнение на проект
 • Калибриране (локално или чрез дистанционна поддръжка от Центъра за NIR знания на SGS)
 • Поддръжка от квалифицирани лаборатории на SGS в района
 • Съгласувана с производител(и) поддръжка 

Как ние извършваме NIR анализи

Има четири основни стъпки за извършване на NIR анализи:

 • 1-ва стъпка  
  • Поставете NIR анализатор във вашата лаборатория
  • Направете спектрален анализ на включените продукти 
  • Направете лабораторен анализ, като използвате стандартизирани методи
  • Изпратете спектралните анализи и лабораторните резултати в Центъра за NIR знания на SGS
 • 2-ра стъпка 
  • Разработка на модели и монтаж чрез дистанционен контрол/достъп на NIR анализатора
  • Мониторинг и сравнение на реални проби от целия свят 
 • 3-та стъпка
  • Редовно съпоставяне на NIR резултатите с официални резултати от тестове на реални проби за осигуряване на необходимите данни за актуализиране на моделите за NIR калибриране
 • 4-та стъпка
  • Разработка и изпълнение на следващи стъпки за онлайн NIR

Разберете повече за това, как онлайн анализаторите на SGS могат да подпомогнат вашите операции.

пишете ни