Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Много проекти - "на зелено" или за ъпгрейд - изискват създаване или разширяване на лаборатория на място.

Ние в SGS разполагаме с опита и технологичното ноу-хау за съдействие на вашия проект при създаването на такива лаборатории, независимо в коя част на света се намирате, спестявайки ви време, средства и организационни главоболия.

Лабораторията на място осигурява на операторите на нефтени, газови и химически предприятия апаратура за своевременно извършване на рутинни и нерутинни анализи. Обикновено подобни лаборатории могат да отговорят на редица ключови търговски и регулаторни изисквания за изпитване:

  • екологично съответствие
  • анализ, отчитане и, където е необходимо, сертификация на нефт, природен газ и нефтохимически продукти. Това може да служи като демонстрация на съответствие с търговските продажби, споразуменията за финансиране, проектните насоки или местното законодателство
  • Разпределение на въглеводороди
  • Оптимизация на производството
  • Съдейтвие за стратегия за производствена химия
  • Управление на интегритета на активите и надеждност на оборудването
  • Надзор от регулаторни органи

Услуги за проектиране на лаборатории в ранния етап на проекта (FEED)

Ние можем да работим с вас, за да:

  • проектирате лабораторията оптимално на базата на цялостните критерии като пространство, сграден фонд, инсталации, съображения за безопасност, работни процеси, сигурност, здравно състояние на персонала и хигиена на труда
  • разработите и оптимизирате графици за вземане на проби и анализ
  • ви окажем професионално съдействие - технологично, оперативно, по безопасност и екология - при проектирането/строителството на станциите за вземане на проби

Защо да изберете SGS?

В SGS ние сме отдадени на иновациите. С прилагане на най-добрите налични технологии, ние довеждаме лабораторията директно при източника, предоставяйки на нашите клиенти точна и непосредствена информация. Ние вземаме активно участие в проектирането, разработката, доставката и инсталирането "до ключ" на лаборатории, разработени според индивидуалните нужди на клиентите за вземане на проби и анализи. Ние поддържаме също и актуална база данни за широка гама техники за анализ и обработка в редица отрасли.

Ние оперираме повече от 186 нефтени, газови и химически лаборатории в глобален мащаб.

Разберете повече за това, как услугите на SGS по проектиране на лаборатории могат да съдействат на вашите операции.

пишете ни