Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Водещ технологичен център (ВТЦ) на SGS предоставя възможност за провеждане на редица тестове с цел подпомагане на ефективния качествен контрол на горива и гарантиране на съответствие с международните стандарти.

Необходимо е провеждане на изпитвания за гарантиране на експлоатационната безопасност на нови горива и измерване на пробег и емисии. Водещият технологичен център на SGS е оборудван с модерна апаратура за определяне на свойствата и параметрите на горивата при изпитването им със стандартизирани двигатели и изпитвателни уреди.

Изпитване на характеристики на горивата

Възможностите ни за изпитване характеристиките на горивата включват:

 • Сравнение и разработване на горива
 • Определяне на количеството отделяни отработени газове, което включва тестове както за задължителните (напр. СО2), така и за незадължителните, в това число:
  • Модерни системи за измерване на емисии с отделни линии за образци на чисти и замърсяващи коли, напр. Автомобили, отделящи малко количество отработени газове (ULEV), автомобили, отделящи много малко количество отработени газове (SULEV)
  • Измерване и сравняване на неограничаваните компоненти на отработени газове чрез масспектрометрия
  • Измерване на необработени емисии, напр. за оценка на катализатор
 • Експлоатационни качества на дизелови горива при работа на студено
 • Стартова способност на горива и автомобили
 • Сравнение на горивни системи, работещи при ниски температури на околната среда
 • Методи за тестване на компоненти при ниски температури 
 • Тестване за възпламеняемост

Защо да изберете SGS?

Водещият технологичен център на SGS в Австрия предлага модерна апаратура, предназначена за изпитване на експлоатационни материали - от анализ на горива и смазочни материали и тестване на двигатели до технически анализ на компонентите. Нашата система за управление на качеството е сертифицирана по стандарт ISO 9001/2000, а самият център е акредитиран по стандарт ISO 17025.

Опитен екип, съставен от академични изследователи и технически специалисти в областта на машиностроенето, автомобилната техника, термодинамиката, електрониката и химията оказва съдействие на нашите клиенти на всеки един етап.

Разберете как SGS може да ви помогне за процеса на качествен контрол на горивата и смазочните материали и да гарантира съответствието им с международните стандарти.

 

пишете ни