Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага набор от тестове за петролния и нефтохимическия отрасли.

Нашите услуги за извършване на хроматография и масспектрометрия се използват интензивно в нефтения отрасъл - от проучването и добива до получаването на крайни рафинирани и формулирани продукти.

Сред нашите клиенти са:

 • Петролни компании
 • Инженерингови компании
 • Обслужващи компании
 • Екологични и регулаторни органи
 • Компании, доставящи производствени химикали

Компании за добив на нефт

Ние извършваме количествен анализ на компонентите на суров нефт, в това число:

 • профилиране на въглеродни емисии
 • нафтенови киселини и свързани отлагания

Количествата промишлени химикали като инхибитори на корозия и отлагания също могат да бъдат определяни както в суровия нефт, така и в произведените течности. Това може да помогне при формулирането и селекцията на продуктите, както и при мониторинга на изпълнението.

Анализ на околната среда

SGS извършва също и цялостни екологични проучвания на петролни полета, площадки за извършване на дейности по съхранение на нефтопродукти и извеждане на сонди от експлоатация чрез анализ на добиваните и отпадни води, пилоти и нефтени разливи. Всеки проект се разработва и изпълнява съгласно одобрен план и е насочен към спецификата на задачата.

Преработка и формулиране в областта на производството и дистрибуцията

Нашите способности се използват за подпомагане на производтвото и дистрибуцията в пертолната индустрия при дейностите по преработка в рафинериите, както и при технологията и формулирането на крайните горива и лубриканти.

Обичайните проучвания включват:

 • Въглеводородни дестилати
 • Базови масла: парафини, нафтенови полиалфаолефини (POA), полиолестер (POE), полиалкиленгликол (PAG)
 • Горивни и смазочни добавки
 • Отлагания: при процеси и по двигатели

Ние извършваме също и мониторинг на атмосферните/дразнещи миризми както при добива, така и при рафинирането. Пробите се вземат в газови чанти или, за предпочитане, директно в епруветки за термична десорбция и се анализират чрез GS-MS с термична десорбция. Тази техника позволява да се засичат и измерват ниски нива на меркаптани във въздуха.

Научете повече за услугите на SGS за извършване на експертни тестове.

пишете ни