Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услугите за складов мониторинг (SGS SMA) са  система, с която може да се проследят и инспектират стоките по цялата верига на доставка, свеждайки до минимум търговския риск.

Понякога финансиращата страна в една сделка не се нуждае от силен контрол върху стоките на трета страна. Вместо това, те искат да защитят  стоката по веригата на доставка. Ние можем да осигурим непрекъснат мониторинг или периодични инспекции на място.

Мониторингът на складови запаси включва установяване на движението, поддържането и състоянието на търгуваните стоки - навсякъде където са те по света. Нашата глобална мрежа означава, че ние можем да предоставим опитни складови инспектори за всички точки на износ, внос и съхранение и да оценим (и сертифицираме, ако е необходимо) количеството и/или качеството. Това гарантира, че повреда, загуба или други проблеми се идентифицират възможно най-бързо и компенсиращите действия, включително претенции към застрахователите, ако е подходящо, да се предприемат навреме.

Свържете се със SGS сега за да научите, как нашата услуга по мониторинг на складови запаси може да ви помогне да намалите вашите търговски рискове и да изпълните договорните си задължения.

пишете ни