Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предлага специализирана логистична подкрепа за петролния и газовия отрасли, включително:

  • Заводски и складови операции (ЗСО)
  • Паралелни услуги
  • Услуги за ВПГ и други газови отрасли
  • Морски, автомобилни и железопътни услуги
  • Услуги при аварийни ситуации
  • Услуги за контрол на загуби

Научете повече за това, как SGS може да подпомогне вашите логистични операции.