Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Какво е Знак за Качество?

Когато видите стикера „Знак за качество” показан на бензиностанция, можете да сте сигурни, че търговецът на горива е надежден и горивото, което купувате е в съответствие с европейските стандарти.

„Знакът на Качество” също така потвърждава, че горивото е обект на редовни проверки на качество от SGS – световен лидер в сертификационните, контролни, инспекциионни и лабораторни услуги в Нефтената и газовата Промишленост.

Всяка бензиностанция присъединена към програмата „Знак за качество” трябва непрекъснато да доказва придържане към най-високите стандарти за качество. При всички случаи  „Знакът за качество”  гарантира също, че всяко оплакване от клиент на бензиностанцията, ще бъде разгледано по професионален начин. В случай на проблеми с качеството на горивата, „Знакът за качество” може да бъде отнет от търговеца на горива.

„Знакът за качество” означава:

  • Бензиностанцията участва в най-мащабната програма за качеството на горивото, установена на пазара 
  • Бензиностанцията продава само качествени горива 
  • Бензиностанцията е обект на постоянни проверки за качество на горивото и одити, за да сведат до минимум потенциалните щети за автомобилистите, техните превозни средства и околната среда 
  • Вие ще получите независима подкрепа в случай на всякакви проблеми и професионална и обективна оценка в случай на възможни гаранционни въпроси

Всеки кандидат за „Знак за Качество” се подлага на няколко входящи одита, първоначален пробен период и трябва да докажат компетентност, преди да бъдат признати от SGS като надежден и коректен търговец на гориво.

Всяка бензиностанция получила правото да използва символа „Знака за Качество”, може да постави знака на всяка своя бензионоколонка.

Притежатели на „Знак за качество” в България. 


Шел България ЕАД

 

За да откриете най-близката бензиностанция участваща в програмата, моля кликнете върху линка.