Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Точното количествено измерване на борда на всеки един плавателен съд е от особено значение за глобалната търговия с течни нефтопродукти и втечнени газове.

Услугите по калибриране на кораби и шлепове на SGS могат да ви помогнат да предотвратите системни транзитни загуби и същевременно да изградят и поддържат доверие в търговците, наемателите на кораби и други заинтересовани страни.

Важността на точното калибриране на кораби и шлепове

Калибрирането - науката за определяне на точния обем на резервоар, който отговаря на определена стойност на измерване - е един от ключовите фактори, когато се изискват точни измервания на количеството. Без точни таблици за калибриране дори най-добрите измервателни системи и най-точните измервания нямат стойност. Със SGS като ваш партньор за калибриране вие може да сте сигурни в точността на измерване, което ви помага да поддържате доверието на клиентите и да се предпазите от скъпоструващи грешки.

Едновременно с използването на традиционни методи за калибриране на корабни резервоари SGS е в първите редици на всяка нова разработка в технологията за калибриране. Най-модерните техники, като лазерната технология за разстояние, позволяват калибриране на кораби и брегови резервоари без издигане на скеле, като по този начин минимизират допълнителните разходи и пробиви. Ние издаваме също и калибровъчни таблици и сертификати за точност за гарантиране на надеждно определяне на обема.

Защо да изберете SGS?

SGS е световен лидер в областта на физическото калибриране на всички видове съдове като статични резервоари за съхраняване, камиони, демонтируеми резервоари и кораби, в това число специализирани превозвачи на газ и ВПГ. Чрез нашата световна мрежа ние осигуряваме висококвалифицирани и опитни инженери за извършване на калибриране с помощта на най-новото оборудване и софтуер.

В качеството си на динамичен лидер в индустрията SGS поддържа активно присъствие в многобройни отраслови органи, организации по стандартизация и технически работни групи, в това число тези в рамките на ASTM, ISO, CEN, EI (Институтъ за енергия бивш Институт по нефт) и IFIA.

Извършването на всяко едно калибриране от SGS винаги ще е въз основа на приетите международни норми и стандарти като API, ASTM, EN, ISO, CEN или такива на национални и регионални организации по стандартизация. За приемливо управление на риска в рамките на определена транзакция или серия от транзакции SGS може да даде съвет при избора на най-подходящите стандарти за цитиране и използване. Нашият екип за техническа поддръжка също е готов да окаже съдействие по всички въпроси, свързани със стандарти, работни практики или технологии.

Разберете как услугите по калибриране на кораби и шлепове на SGS могат да ви помогнат да постигнете най-високата степен на точност на измерване за вашите товари.

пишете ни