Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ако се занимавате с дистрибуция и продажби на дребно на химикали или нефтопродукти и газ, вие трябва да сте в състояние да гарантирате гладка и безопасна експлоатация на вашата мрежа и съоръжения.

SGS осигурява широка гама от услуги в подкрепа на транспортирането, складирането и продажбата на такива продукти.

Нашите услуги в сектора на дистрибуцията и продажбите на дребно включват:

  • Планова и извънпланова поддръжка на оборудване и съоръжения 
  • Изпитване за гарантиране на качеството и регулаторното съответствие на горивата
  • Одити на терминали и съоръжения за определяне на качеството и пригодността на съоръженията за съхранение
  • Калибриране на оборудване и резервоари

Научете повече как услугите на SGS в сектора на дистрибуцията и продажбите на дребно действат в подкрепа на петролния, газовия и химическия отрасли.