Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Интелигентните решения за вътрешнотръбна дефектоскопия намаляват до минимум рисковете, намаляват разходите и осигуряват дългосрочната цялост на вашия тръбопровод.

Тръбопроводите са безопасен и ефективен метод за транспортиране на стоки с висока стойност, като нефт и газ. Те обаче са уязвими на фактори като корозия и отлагания, които могат да намалят дебита и да доведат до скъпи повреди. Понастоящем, за да се гарантира целостта на тръбопровода, за отстраняване на отлагания се използват почистващи инструменти, след което за откриване на дефекти се използват интелигентни дефектоскопи за вътрешнотръбни проверки (ILI). Конвенционалните вътрешнотръбни проверки (ILI) не могат да се извършват често, тъй като са скъпи и разрушаващи. Това означава, че тръбопроводите могат да станат податливи на повреда през дългия период между проверките. Нашите интелигентни решения за вътрешнотръбна дефектоскопия ви позволяват редовно да следите увеличаването на дефектите във вашия тръбопровод, като сведете до минимум разходите и намалите рисковете за вашата работа.

Предизвикателства при поддръжката на тръбопроводите

Неизправността на тръбопровода може да повлияе негативно на производството, да навреди на околната среда и да застраши живота на хората. Високата цена на повредата означава, че операторите са по-зависими от всякога от проверките на тръбопровода. Въпреки това, често е трудно да се използват конвенционални методи за вътрешнотръбна проверка (ILI), например, когато големи участъци от тръбопровода имат сложна геометрия и са разположени в труднодостъпна среда. Тъй като конвенционалните проверки могат да бъдат разрушаващи, често тръбопроводите не се подлагат на проверки в продължение на години, което увеличава риска от повреда.

Интелигентна технология за вътрешнотръбна дефектоскопия

Защо да изберете интелигентните решения за вътрешнотръбна дефектоскопия, предлагани от SGS?

Нашите интелигентни решения за вътрешнотръбна дефектоскопия преодоляват недостатъците на конвенционалната дефектоскопия на тръбопроводи, като комбинират някои от функциите на дефектоскопа за вътрешнотръбна проверка (ILI) с простотата на почистващия инструмент. Нашите интелигентни дефектоскопи включват набор от електромагнитни безконтактни сензори в гъвкав корпус от полиуретан или дунапрен. По време на работа вътрешните сензорни матрици сканират тръбопровода за вътрешна корозия и напукване и ще определят точно налягането, температурата и скоростта по дължината на тръбопровода. Интелигентният дефектоскоп може с лекота да се справя с тръбопроводи със сложна геометрия и да прави проверка на тръбопроводи, които не са се подлагали на дефектоскопия от дълго време.

Ползи за вашите дейности

Нашите интелигентни решения за вътрешнотръбна дефектоскопия дават възможност за често събиране на данни на ниска цена, което ви позволява да планирате поддръжка по време на стандартни операции, като сведете до минимум риска от течове и повреди между традиционните вътрешнотръбни проверки (ILI). Интелигентният дефектоскоп е лесен за управление – той функционира като почистващ инструмент и може да се активира от местни, неспециализирани техници. Той може да се използва с всички производствени среди и тръбопроводи със сложна геометрия. Инструментите по поръчка могат да бъдат специално създадени от стандартни компоненти за конкретни приложения, което намалява сроковете за доставка и разходите.

Световен лидер в сферата на услугите по целостта на тръбопроводите

В качеството ни на водеща световна компания за инспекция, проверка, тестване и сертифициране, разполагаме с богат опит в областта на проверките на тръбопроводи и разбираме как да задоволим уникалните нужди на вашия бизнес.

Свържете се с нас днес, за да получите повече информация.

пишете ни