Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Ректорът на Аграрния университет – Пловдив проф. д-р Христина Янчева и управителят на водещата компания за проверка, верификация, изпитване и сертифициране „SGS България“ Димитър Марикин подписаха официално договор за сътрудничество.

 au PLOVDIV 

 Предмет на договора е обединяване усилията на Аграрния университет – Пловдив и „SGS България“ при провеждане на опити за установяване ефикасността на продукти за растителна защита, извършвани от Центъра за биологични изпитвания при АУ и Одобрената база за биологично изпитване на препарати за растителна защита при „SGS България“. Всички съвместни дейности ще бъдат извършвани по съответната методика, при стриктното изпълнение на нормативните документи за биологично изпитване на продукти за растителна защита.

Земеделието и храните са едни от най-важните отрасли в света. Потребителите изискват гаранции за безопасност и качество на всеки етап от процеса. Съвместните усилия на двете институции ще съдействат за непрекъснатото усъвършенстване на културата на безопасност, качество и устойчиво развитие.

„За нас е чест да си партнираме с компания от световна величина, която разполага с мрежа от над 2600 офиса и лаборатории по целия свят. Споразумението предвижда също обмяна на студенти, стажове, практики, развойна научна дейност. Научният потенциал на Аграрния университет и доказаният опит на SGS отговарят на високите изисквания за ефективност и опазване на околната среда“, каза проф. Янчева.

„Производственото земеделие се нуждае от постоянни иновации, за да подобри управлението и устойчивостта на нашите природни ресурси. Имаме общ интерес, трябва да го напълним със съдържание“, коментира Димитър Марикин.