Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

„Проект без ГМО “ е организация с нестопанска цел, която се ангажира да опазва и изгражда цялостната верига на производство-доставка-предлагане на храни без ГМО за пазарите на Северна Америка. Проектът включва и програма за верифициране на продукти без ГМО.

Марката на „ Non-GMO Project” е една от най-бързо развиващите се на пазара. Организацията разработва и прилага собствен стандарт за оценка на доставчици на храни и продукти, сертифицирани като несъдържащи ГМО.

Лабораториите, които извършват независимия контрол за Проекта са задължително акредитирани по ISO 17025 и допълнително одобрени от Проекта като покриващи неговите критерии.

Лабораторията на СЖС България в град Варна е една от малкото одобрени лаборатории по проекта (списъкът е достъпен тук). Акредитирана е да извършва тестове на високорискови селскостопански култури и продукти / храни, произведени от тях. Анализите, извършвани от лабораторията на СЖС в град Варна се приемат от Проекта както за верификация на продукти, несъдържащи ГМО, така и при износ на свободни от ГМО храни за пазарите на Северна Америка.

За повече информация, разгледайте сайта на Проекта (тук).

Лабораторията на СЖС в град Варна извършва услугите си независимо, почтено и компетентно. Провежданите от лабораторията изпитвания за съдържание на генетично модифицирани организми дават на нашите клиенти независимата проверка, от която се нуждаят, за да изнасят успешно продукцията си с марката на „Проект без ГМО“.