Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

ВОДА В ТВЪРДАТА И МАСЛЕНАТА ИЗОЛАЦИЯ

Животът на трансформатора е всъщност живота на твърдата изолация. Теоретично определеното й време е над 70 години, но при нормална експлоатация, както по отношение на товара, така и по опазване на твърдата и течна изолация.

Приема се, че концентрация на вода над 2.5% класифицира трансформатора като мокър и нуждаещ се от осушаване. При концентрации над 3.5 – 4% трансформаторът може да генерира балончета от пара, предпоставка за електрическа авария.

Сушене на твърдата изолация се постига чрез нагряване и осушаване на маслото във вакуумдехидратиращата машина и връщането му в трансформатора, където отново се насища с влага и така до достигане на заложените критерии. Процесът е бавен, но икономически ефективен поради: ниските разходи по прилагането му и възможността за обработка на маслото при включен трансформатор.

МЕХАНИЧНИ ПРИМЕСИ В МАСЛЕНАТА ИЗОЛАЦИЯ

Механичните примеси са твърди частички, които може да са внесени в процеса на производство на трансформатора или при доливане на недобре съхранено или необработено масло, засмукани през дихателя при зле поддържано маслено резервоарче, или генерирани в процеса на стареене на изолацията.

Нарастването на концентрацията на механични примеси води до отлагането им върху повърхността на намотките, локално влошаване на топлообмена, свързано с ускорена деградация на Крафт хартията и възможни центрове за развитие на частични разряди, част от механичните примеси са склонни да се поляризират в електромагнитни полета, което води до влошаване на tgδ.

ОБРАБОТКА НА ТРАНСФОРМАТОРНИ МАСЛА

При обработка на свежи масла или масла в експлоатация:

  • Понижаваме водното съдържание под 10 ppm и общото съдържание на газове под 3%v/v;
  • Намаляваме кодираното ниво на замърсяване до изискванията, квалифицирани  като „Добри” в IEC 60422-13;
  • След обработка пробивното напрежение нараства, като за нови масла надхвърля 70 kV, а за масла в експлоатация - 60 kV;
  • Времето за обработка на маслото зависи от изходното му състояние и околните условия;
  • При тази обработка не може да се очаква значимо подобрение в киселинното число, напрежението между фазите и tg δ. При масла, квалифицирани като „Лоши” по тези показатели, съгласно IEC 60422-13, е необходимо да се приложи регенерация или смяна на маслото.

НАШЕТО ОБОРУДВАНЕ

  • Машината е френско производство на фирмата „Араск-Максей” и може да обработва до 6 м³ на час
  • Нагреватели с мощност 90 kW позволяват бързо достигане на оптимален режим на обработка на трансформаторното масло при остатъчен вакуум в дегазационния съд - по малко от 1 mBar;
  • Филтрирането се извършва с филтри, задържащи частички с размер по-голям от един микрон;
  • Управлението на машината е гъвкаво и позволява работа при поток от 2 до 6 м³ на час при вариране мощността на нагряването;
  • Масата на машината е 1100 кг. и позволява  транспортиране до труднодостъпни или височинни обекти.

За въпроси може да се свържете с нас на долупосочените координати:

СЖС България ЕООД
Офис Бургас
Тел: (056) 84 19 20
Факс: (056) 84 19 03
email: ogc.burgas@sgs.com