Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS България стартира две нови обучения, свързани със защитата на личните данни съгласно GDPR (Регламент (ЕС) 2016/679) .

Целта на обученията е да запознаят участниците с изискванията на Регламента, прилагане на изискванията, принципи за защита и обработка на лични данни, организационни и технически мерки за защита и др. Обученията се водят от специалист по информационна сигурност и дългогодишен одитор по международния стандарт ISO/IEC 27001- системи за управление на информационната сигурност.

Обученията съгласно новия европейски регламент са:

  • "Основи и разбиране на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни - GDPR". Съдържанието на курса обхваща запознаване с общия регламент за защита на личните данни; установяване на контекст; организационна структура за защита на личните данни; картографиране на данни;
  •  "Прилагане на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни - GDPR в контекста на ISO/IEC 27001". Съдържанието на курса обхваща запознаване с общия регламент за защита на личните данни; принципи за защита и обработка на личните данни; подходящи организационни и технически мерки; комуникация с надзорен орган; административни наказания;

Обученията са еднодневни и се провеждат в офиса на SGS България в гр. София, или на място при клиента. Всички участници в обученията получават сертификат за присъствие.

Датите за обученията предстоят да бъдат обявени. Моля, следете онлайн обученията тук.  

За допълнителна информация относно обученията, моля, свържете се с нас на долупосочените координати:

 

SGS България ЕООД

Тел: +359 2 9 10 15

Факс: +359 2 981 81 43

e-mail: certification.bulgaria@sgs.com