Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За ДЖИ ПИ ГРУП AД безспорно едно от най-ефективните решения за успешен и устойчив бизнес е постигането на сертификация по международно признати стандарти, което осигурява конкурентно предимство на компанията и я прави по-конкуретноспобна на международния пазар.

ДЖИ ПИ ГРУП AД е част от холдингова структура, специализирана в изграждането на инфраструктурни обекти, промишлени сгради, жилищни комплекси и хотели, в това число и поддръжка на бензиностанции, газстанции и съоръжения.

Фирмата стартира своята дейност през 2004 г., започвайки като компания с тясно специализирана дейност, която бързо набира популярност и се превръща в синоним на качество и отговорност. Днес ДЖИ ПИ ГРУП AД безспорно е утвърдено име в строителния бранш, чийто стремеж да създава и внедрява най-добрите управленски и технологични практики я нарежда сред компаниите с утвърден висок авторитет и лидерски позиции в строителния бранш не само в страната, но и в чужбина.

Гъвкавото развитие и високото качество на постиженията на ДЖИ ПИ ГРУП AД през всички тези години безспорно са резултат от екипната работа и непрекъсната ангажираност на компанията към спазване на принципите на екологично поведение, социална отговорност и международни стандарти за качество.

В компанията е внедрена и функционира интегрираната система за управление, включваща системата за управление на качеството ISO 9001:2015; за околна среда - ISO 14001:2015; здравословни и безопасни условия на труд - OHSAS 18001:2007; за социална отговорност - SA 8000:2014; и не на последно място по значение ISO 50001:2011 - управление на енергията.

ВНЕДРЯВАНЕ НА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯТА И СЕРТИФИЦИРАНЕ СЪГЛАСНО ISO 50001:2011

Консумацията на енергия е от решаващо значение за дейността на всяка компания и в повечето случаи е най-големият разход за организациите, независимо от тяхната дейност. ДЖИ ПИ ГРУП АД е една от големите компании, която не прави изключение с големите си разходи за енергия. Отделните организации нямат контрол върху външните фактори като цените на енергията, правителствените политики или глобалната икономика. Един от възможните начини да подобрят управлението на енергията е сертифицирането съгласно  ISO 50001:2011.. Ръководството на компанията разбира ползите от повишаването на енергийната ефективност,  и предприема мерки за засилване контрола на потребление на  енергия и свързаните с енергията активи. Тези мерки водят до намаляване на консумацията на енергия и разходите за нейното потребление и съответно до минимизиране на оперативните разходи и оптимизация на икономическата ефективност на компанията.

Сертифицирането по ISO 50001:2011 демонстрира ангажираността на „ДЖИ ПИ ГРУП” АД към непрекъснато подобряване в управлението на енергията, което им позволява да бъдат пример в рамките на тяхната индустрия и гаранция за изпълнение на приложимите законодателни и регулаторни изисквания. Внедряването и сертифицирането на система за енергиен мениджмънт помага на организацията да увеличи своя положителен принос към намаляване на изчерпването на енергийните ресурси, и допринася за прилагането на устойчив модел на развитие.

КАКВИ СА ПОЛЗИТЕ ЗА КОМПАНИЯТА ОТ СЕРТИФИКАЦИЯ ПО ISO 50001?

  • Повишаването на енергийната ефективност намалява оперативните разходи на фона на повишаващите се цени за потребление на енергия;
  • Повишаване  на  енергийната ефективност чрез непрекъснато подобрение на енергийните характеристики;
  • Оптимизацията на разходите за потребление на енергия оказва пряко влияние върху икономическата ефективност и реализирането на по-високи печалби чрез енергийно управление;
  • Утвъждава се международната положителна бизнес репутация на компанията, което повишава стойността й;
  • Намаляват се въглеродните емисии от дейността на компанията, което увеличава доверието на обществото и клиентите към организацията.

ЗАЩО SGS БЪЛГАРИЯ?

ДЖИ ПИ ГРУП АД стартира своята съвместна работа с SGS България още през 2012 година. Те избират „SGS България“ за свой доверен партньор в процеса на сертифициране съгласно международния стандарт за управление на енергията ISO 50001:2011.  

„Ние се доверихме на дългогодишния опит и професионализъм на SGS в сертификацията. Сертификацията от SGS ни прави предпочитан бизнес партньор за клиенти и партньори в Европа и целия свят, защото това  е компания с безупречна репутация и международна разпознаваемост.“ коментира Стефан Тотев, изпълнителен директор на ДЖИ ПИ ГРУП АД.

Експертните услуги  от SGS спомагат за изграждането на успешния бизнес модел на „ДЖИ ПИ ГРУП“ АД и за превръщането им в еталон за ефективен енергиен мениджмънт и висока корпоративна отговорност чрез непрекъснато подобряване на работните процеси и  оценка на  положителните и отрицателните екологични, социални и икономически ефекти, които компанията оказва върху обществото.

Цялата история и интервю с клиента може да изтеглите от линка по-долу.

ЗА SGS БЪЛГАРИЯ:

SGS e водеща в света компания за проверка, верификация, изпитване и сертификация. SGS присъства в България от 1991 г. С повече от 330 експерти в цялата страна, централен офис в София и оперативни офиси във Варна, Бургас, Русе, Пловдив, Стара Загора и Свиленград, компанията се е наложила като водещ доставчик на услуги в областта на оценката на съответствието на продукти и услуги. Акредитираните лаборатории на SGS България предлагат широк спектър от услуги за нефтени и химически продукти, потребителски стоки, земеделски продукти; услуги в областта на индустриалното производство и околната среда, микробиология, ГМО, почва, вода, текстил, както и в областта на сертифициране на системи за управление.

За да разберете как SGS България може да помогне на вашата компания да се сертифицира по ISO 50001:2011, посетете тази страница: http://www.sgs.bg/, или се свържете с certification.bulgaria@sgs.com