Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Новият стандарт по Системата за управление на здравето и безопасността при работа ISO/FDIS 45001 е вече одобрен и финалната версия предстои да бъде публикувана през първото тримесечие на 2018г.

За да ви подпомогнем да добиете по-ясна представа за ISO/FDIS 45001, ние от SGS, като първия сертифициращ орган, който може да предложи курс по ISO/FDIS 45001:2018 със сретификация от CQI/IRCA, разработихме два нови курса за квалифицирани експерти. Тези обучения са създадени да отговорят на очакванията на организациите, които трябва да осигурят съответствие с новия стандарт и да насърчат спазването на безопасни условия на труд на работното място.

Новите курсове по ISO/FDIS 45001:2018, разработени от SGS са:

  • ISO/FDIS 45001:2018 – Система за управление на здравето и безопасността при работа – Въвеждащ курс.
    Не се изискват предварителни познания, за да участвате в този еднодневен курс. Въпреки това, познаване на Annex SL би било предимство. Този въвеждащ курс включва четири сесии и покрива различно съдържание – от разбиране на клаузи 4 до 10, до научаване на новостите при ISO/FDIS 45001:2018 и сходствата с OHSAS 18001:2007;
  • ISO/FDIS 45001:2018 – Система за управление на здравето и безопасността при работа – Преходен курс за одитори (Модул 2), със сертификация по CQI/IRCA.
    Обучаващите се трябва да демонстрират приемливо изпълнение при непрекъснато оценяване и да преминат кратък писмен тест, за да завършат обучението успешно. За да отговорят на изискванията на CQI/IRCA за преходен курс, участниците ще трябва също така да преминат Annex SL (Module 1).

При завършване на тези курсове, участниците ще могат да разбират изискванията на последната версия на ISO/FDIS 45001:2018 и да комуникират промените в специфичните изисквания на здравете и безопасността на работното място.

За да научите повече за тези обучения и как може да се запишете за участие, моля свалете следната информация:

или се свържете с:

certification.bulgaria@sgs.com