Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS ВЕЧЕ Е АКРЕДИТИРАН СЕРТИФИЦИРАЩ ОРГАН ПО СТАНДАРТА FSSC 22000 ВЕРСИЯ 4.1. С ОБУЧЕНИ ОДИТОРИ ВЪВ ВСИЧКИ РЕГИОНИ В ЦЯЛ СВЯТ.

Scallops salad
Новата версия на стандарта FSSC 22000 4.1, публикувана през 2016,  е разработена да отговори специално на основните изисквания на Инициативният комитет за глобална безопасност на храните (GFSI) и един от най-изчерпателните стандарти, свързан с управление на системи за безопасност на храните. Версия 4.1 също така предлага един по-широк обхват на хранителната индустрия, като вече се включват и възможности за сертифициране на кетърингови услуги, продажби на дребно, транспортиране и съхранение, наред със съществуващите изисквания за производство на храни, пакетиране на хранителни продукти и храни за животни.

FSSC 22000 е цялостна схема за сертифициране на базата на ISO 22000, който е международен стандарт за управление безопасността на храните по цялата верига на доставки, Този стандарт е разработен от Фондацията за безопасност на храните, се базира на изискванията на ISO 22000, специфични за сектора пререквизитни програми (ISO/TS Standards) и специфични изисквания на FSSC 22000.

Схемата на FSSC 22000 е напълно призната от GFSI, който е бенчмарк орган за хармонизация на международните стандарти за безопасност на храните, наред с други схеми за управление на безопасност на храните.

Използвайки за основа международно признатия стандарт ISO 22000, FSSC 22000 има  солидна база, която да използва за разработване на система по качеството. Това, в допълнение с изискванията на специфични за сектора пререквизитни програми (ISO/TS Standards) прави стандарта изчерпателен, но в същото време гъвкав и лесно приложим.

Добавяйки по-подробни изисквания по отношение на хранителните измами и защита на храните, стандартът засяга и влиянието на тези тези теми върху хранителната индустрия. В допълнение, въвеждането на задължителни необявени одити, значително ще промени културата, свързана с управлението на безопасността на храните, превръщайки я от планирано ежегодно събитие в нещо, което трябва да бъде част от самата организация.

SGS е една от първите големи организации, които вече могат да предложат акредитация от UKAS за FSSC 22000 версия 4.1, с което компанията демонстрира своята отдаденост и ангажираност към непрекъснато развитие и подобрение, подкрепено със съответните ресурси и капацитет за осигуряване на акредитирана сертификация в цял свят.

Тази акредитация е изключително важна за клиентите на SGS, защото това ще им позволи да бъдат сред първите сертифицирани по FSSC 22000 версия 4.1.

Свържете се с SGS България днес, за да осигурим и подпомогнем осъществяването на плавен преход на вашата организация към FSSC 22000 версия 4.1.