Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Магнитна памет на метала (МПМ) – метод на безразрушителен контрол за диагностика на стоманени тръбопроводи, съдове под налягане и заварени съединения

Oil pipes

Магнитната памет на метала (МПМ) e принципно нов метод за контрол на тръбопроводи, стоманени конструкции и различно оборудване, който е разработен преди повече от 20 г. в Русия. В основата на МПМ е регистрирането и анализът на остатъчното магнитно поле в металните изделия и заварени съединения, което се получава при изработването им и последващото охлаждане в слабото магнитно поле на Земята. При регистрирането на това остатъчно магнитно поле на изделията се откриват и анализират Зони с концентрации на напрежения (ЗКН). Именно в тези ЗКН най-интензивно се развиват процесите на корозия, умора на материала, като може да се очаква нарушаване на структурата на метала – поява на пукнатини и други видове дефекти в изделието, които са основната причина за аварии, сериозни материални щети, травми на обслужващия персонал, като могат да доведат и до загуба на човешки живот.

Докато с конвенционалните методи на безразрушителен контрол (магнитно-прахов, капилярен, рентгенов, радиографичен и ултразвуков)  се откриват дефекти, които вече са се проявили (имат определени размери, излаз на повърхността на изделието и др.), то с новия метод МПМ се откриват ЗКН, в които е най-вероятно да се появят тези дефекти.

Основните предимства на този метод, в сравнение с традиционните методи на безразрушителен контрол, са следните:

При използването на МПМ не е необходимо:

 • Контролираното изделие предварително да се намагнитва, или да се използва допълнително оборудване за тази цел;
 • Не е необходимо предварително почистване на повърхността на контролираното изделие до метален блясък (отстраняване на боя, окалина, ръжда и др.);
 • Използваните за МПМ прибори са с автономно захранване, малки размери, нямат вредно въздействие върху околната среда и оператора;
 • Откриват се зоните на концентрация на напрежения, получени при производството и експлоатацията на съответното изделие. В тези, вече локализирани зони, може да се приложат традиционните методи на безразрушителен, а също и разрушителен контрол, за да се открият нарушения в структурата на метала.

Области на приложение:

 • Диагностика на тръбопроводи, газо и нефтопроводи (подземни и надземни);
 • Безконтактна диагностика;
 • Съдове и апарати;
 • Тръбни снопове от нагревните повърхности на парни котли;
 • Зоните на огъване на тръби от паропроводи и парни котли;
 • Лопатки на парни турбини;
 • Ротори на парни турбини;
 • Бандажни свръзки на пакети от лопатки в парни рубини (бандажната лента);
 • Дискове на парни турбини;
 • Осевите канали на роторите на парни турбини;
 • Ротори на генератори;
 • Оборудне на Хидро-електроцентрали;
 • ЖП оборудване;
 • Валци на прокатни станове;
 • Заваръчни шевове;

За повече информация:

Станимир Николов
Орган за контрол от вид "A”
“Контрол и диагностика на оборудване"
Производствена площадка на
“ЛУКОЙЛ Нефтохим Бургас“ АД, 8104 Бургас
Сграда “Безразрушителен контрол"
Тел./Факс: 05511 / 37 58
Моб. тел.: 0885 / 757 618

Ел. поща: Stanimir_Nikolov@sgs.com