Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

9 юни, 2017г., SGS отбеляза Световния ден на акредитацията - глобална инициатива, стартирана съвместно от Международния акредитационен форум (IAF) и Международната организация за акредитация на лаборатории  (ILAC) за повишаване на осведомеността относно важността на акредитацията.

Темата тази година - “Акредитацията: Изграждане на доверие в строителството и архитектурната среда” се фокусира върху това как акредитацията може да подкрепи  професионалистите в строителната индустрия – от изпълнители, производители и дизайнери до архитекти, инженери- специалисти по гражданско строителство  и регулатори.

Стандартите, акредитацията и оценката на съответствието са пазарни инструменти, които могат да бъдат използвани в строителния сектор, покривайки стоителните продукти и материали, строителни техники и практики, условията на здраве и безопастност, въздействието върху околната среда  и употребата на дигитални технологии в интилигентни сгради.

Как могат акредитираните сертификации да помогнат на строителния сектор?


Строителният сектор е сложен и висококонкурентен сектор, който  е истинско предизвикателство за компаниите, които искат да повишат своите маржове и да намалят разходите, като в същото време да подобрят качеството на строителството и да осигурят безопасна среда. При нарастващото световно население и около половината от това население, живеещо в градски условия, нуждата от търговско и жилищно строителство, както наличие на  инфраструктура, нараства. В същото време, има изчезващи природни ресурси, натиск върху обществени и частни финанси и поставяне на изисквания към въздействието върху околната среда и изграждане на дългосрочни програми за устойчивост при архитектурните проекти.

Акредитацията подкрепя строителния сектор, който трябва да контролира риска, да подпомага ефективността, да демонстрира съотвествие с регулаторните изисквания и да осигурява доверие по веригата за доставка.

Акредитацията може да спомогне сектора да отговори на изискванията за по-интелигентно, по-чисто и по-безопасно строителство чрез осигуряване на:

 • Сигурност в безопасността на работещите на работното място
 • Качеството и произхода на строителните продукти и суровини
 • Енергийната ефективност на сградите
 • Качеството на дизайна и архитектурата
 • Безопасна инсталация на електрическа и газова мрежа
 • Дългосрочна устойчивост на сградите

Какви ползи осигурява акредитацията?

За държавата и регулаторните органи тя:

 • Намалява нуждата централното и местното управление да наемат собствени специалисти за извършване на оценяването
 • Осигурява доверие на държавата и администрацията да разчита на търговски представители, извършващи услугите по оценяване и проверка в строителния сектор
 • Дават възможност за иновация и разпространение на добрите практики
 • Изграждат по-конкурентна икономика и премахват бариерите в търговията
 • Изграждат верига на доставка и обществено доверие към дейности, които засягат обществената сигурност, условията на здраве и безопасност или околната среда

За строителните компании акредитацията осигурява:

 • Увереност, че произведените продукти и суровини са безопасни и отговарят на спецификацията, като по този начин намаляват евентуалното забавяне, повреда на продукта и др. разходи по изпълнение на проекта
 • Безопасни условия на труд за служителите
 • Потвърждение за надлеждна проверка в случай на съдебни действия

За производителите на строителни продукти акредитацията:

 • Осигурява изпълнението на надеждно измерване, проверка и тестване в съответствие с добрите практики с цел ограничаването на повреда на продукта, намаляване на престоя и контрол на производствените разходи
 • Осигурява конкурерентно предимство и подпомага достъпа до външни пазари
 • Осигурява признание от регулаторните органи и покрепа в процеса на одобрение
 • Демонстрира надлеждна проверка в случай на съдебни действия

За собственици и мениджъри на сгради акредитацията осигурява:

 • Безопасна и ефективна среда за бизнес или друг тип организации
 • Услуги по изпитване, проверка и сертификация за наблюдение на безопасността на сградите и съоръженията
 • Информиран избор и доверие в избраните доставчици

За потребителите акредитацията осигурява:

 • Доверие в безопасността на нови и съществуващи сгради, както и в общата инфраструктура
 • Доверие в твърденията, свързани с устойчивостта, околната среда, енергийната ефецтивност на търговски или жилищни сгради

Нашето портфолио от акредитирани решения подпомага постигането на съответствие с регулаторните изисквания, спомага увеличаването на държавните приходи, подпомага търговията и насърчава ефективното управление и устойчиво развитие. Като акредитиран орган за оценяване на съответствие, ние можем да предложим широк диапазон от решения, за да улесним организациите да разберат изискванията на разнообразните ISO стандарти. Това включва одобрени от IRCA обучения, извършване на оценка на нуждите и осигуряване на планове за действие за съответствие със стандартите.

За повече информация относно Световния Ден на Акредитацията 2017г. и как акредитираната оценка за съответствие може да подпомогне строителния сектор, посетете ILAC website.

За повече информация:

СЖС България ЕООД
Тел.: 02 9 10 15


За SGS

SGS е компания -  световен лидер в областта на контрола, верификацията, анализите и сертификацията. SGS е призната като световен еталон за качество и етичност. С повече от 90,000 служители, SGS работи в мрежа с над 2000 офиси и лаборатории по целия свят.