Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Лабораторията на СЖС България е независима частна лаборатория, създадена през 1995г.и сертифицирана по ISO 9001. Тя акредитирана съгласно БДС EN ISO/IEC 17025:2006 за извършване на изпитвания на широк диапазон от продукти и притежава международни сертификати за качество, които гарантират най-високо ниво на обслужване.

През 2006г. в лабораторния компекс е обособен сектор за изследване на фермерско мляко за изкупуване, като в него се извършват изпитвания както на краве, така и на овче, козе и биволско мляко.

Лабораторията разполага с модерна съвременна апаратура включително и апарат Bactoscan Foss Tecator, чрез който се извършват експресни анализи на млека за определяне на общо микробно число. Освен това се извършват арбитражни методи за масленост, протеин, плътност, pH, точка на замръзване, инхибитори, общ брой соматични клетки, общ брой микроорганизми, патогенни микроорганизми, афлатоксин М1.

По повод влизането в сила на Наредба 2 от 23.02.2017 г. за специфичните изисквания на производство, събиране, транспортиране и преработка на сурово краве мляко, предлагането на пазара на мляко и млечни продукти и официалният им контрол, лабораторията на СЖС България притежава акредитация за анализ по всички изискуеми според наредбата показатели.

СЖС България разполага със собсвен хладилен транспорт за вземане на необходимите проби на място от фермера. По този начин се пести време от изпращане на пробите до лаборатория, намираща се извън съответния град. Времето за транспортиране на взетите проби до съответната лаборатория по поща или куриер, би могло да доведе до състояние на негодност на млякото, поради изтичане на 24-часовото действие на използвания консервант за запазване на свежестта и годността му.

Екипът от обучени специалисти на СЖС България гарантира спазване на процедурите при пробовзимане и анализ, за да може производителя да получи необходимата официална, независима оценка на показателите и да предлага своя продукт на пазара.

Повече информация за SGS може да намерите тук: http://www.sgs.bg/

За повече информация относно предлаганата от SGS услуга по пробовземане и оценка на показателите, може да се свържете с:

Анелия Андреева
Agriculture, Food and Life (AFL)
Consumer and Retail (CRS)
Business Manager
СЖС България ЕООД
t: +359 2 910 15

За SGS

SGS е компания - световен лидер в областта на контрола, верификацията, анализите и сертификацията. SGS е призната като световен еталон за качество и етичност. С повече от 90,000 служители, SGS работи в мрежа с над 2000 офиси и лаборатории по целия свят.