Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS CODEX VERIFIED е програма, разработена от СЖС Групата и предназначена за производители на хранителни продукти, които желаят да докажат на своите клиенти,  ангажираността си към безопасността и качеството  на храните, чрез поставяне на „SGS Codex Verified” знак върху продукт, който произвеждат.

SGS CODEX VERIFIED програмата е процес, който включва одити на производството и изпитване на продукта,  по показатели, касаещи  качество и безопасност (микробиологична и химична), които са заложени в  стандарти от  Codex Alimentarius в  националното и европейско законодателство,  отнасящи се за конкретния продукт за гарантиране съответствие със  заложените изисквания. Международните стандарти касаещи храните, ръководствата и кодексите за добри практики по Codex Alimentarius допринасят за качеството и безопасността на храните. Съответствието с тази програма гарантира на потребителите безопасността и качеството на хранителните продукти, които купуват, а търговците могат да са уверени, че продаваните от тях храни отговарят на съответните изискванията към тях.

Всеки хранителен продукт, които е  покрил изискванията през първоначалния етап на програмата,  бива одобрен да носи знака SGS CODEX VERIFIED. Знакът показва, че безопасността на хранителния продукт е проверена и се ползва с доверието на SGS – водеща компания в областта на инспекциите, изпитванията и сертификацията. Знакът може да бъде поставен на продукт, който постоянно отговаря на заложените за него изисквания за безопасност, като съотвествието на продукта следва да се проверява всеки месец.

От 2015г. ЛИДЛ България ЕООД ЕООД ЕНД КО КД успешно си партнира с SGS България във връзка с прилагането на SGS CODEX VERIFIED програмата за гарантиране съотвествие на храните със заложените към тях изисквания.

През 2015г., предлаганите в магазините на  ЛИДЛ България разфасовки и заготовки от червено и бяло месо, успешно преминаха първоначалния етап на одобрение и получиха  правото да носят знака  SGS CODEX VERIFIED.  Това са първите продукти в България, получили правото да носят знака “SGS CODEX VERIFIED”.

От 2015г. досега, броят на разфасовките и заготовките от червено и бяло месо, предлагани в магазините на ЛИДЛ България, които носят знака “SGS CODEX VERIFIED”, значително нарастна - от първоначално одобрени 40 продукта, към май 2017г., правото да носят знака вече имат 87 продукта.

Повече информация за SGS може да намерите тук: http://www.sgs.bg/

Анелия Андреева
Agriculture, Food and Life (AFL) 
Consumer and Retail (CRS)
Business Manager
Auditor 
SGS България ЕООД
t:  +359 2 910 15

За SGS

SGS е компания -  световен лидер в областта на контрола, верификацията, анализите и сертификацията. SGS е призната като световен еталон за качество и етичност. С повече от 90,000 служители, SGS работи в мрежа с над 2000 офиси и лаборатории по целия свят.