Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

На 26 и 27 юни, SGS България, представители от отдел Потребителски стоки, взеха участие в Семинар: „ЕС с нови правила при етикетирането – Пълна информация при избора и покупката на храни”, организиран от Кооперация „Хранително-вкусова промишленост”.

Семинара беше насочен към производители на хляб, хлебни и сладкарски, шоколадови изделия и сладолед.

Представители на БАБХ, на Университета по Хранителни технологии, Компаннии, представиха теми свързани с етикетирането на храните и предизвикателствата на европейското законодателство (Регламент 1169/2011), отговориха на поставени въпроси.

Лекция „Познаване съдържанието на Вашия продукт е гарант за репутация” беше представена от Павлина Йорданова, експерт „Храни”, с отдел Потребителски стоки на СЖС България.

  •          Участниците получиха изчерпателна информация за услугите, които SGS България, предоставя в областта на:
  •          Анализите на храни /вземане на проби, анализ на ингрeдиенти, опаковки, хигиенни критерии/,
  •          Проверка и валидиране на етикети, съгласно действащите законови актове в България,
  •          Обобщаване на резултати и заключения за пригодността на хранителния продукт.

СЖС БЪЛГАРИЯ ЕООД
Цариградско Шосе 115Г
Мегапарк етаж 6 зона Ц
София 1784
България
t: +359291015
f: +35929818143

За SGS

SGS е компания -  световен лидер в областта на контрола, верификацията, анализите и сертификацията. SGS е призната като световен еталон за качество и етичност. С повече от 75,000 служители, SGS работи в мрежа с над 1,500 офиси и лаборатории по целия свят.