Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Оценката на въздействието на даден проект върху околната среда и неговите социални последици е придобила съществено значение в една глобална икономика, влияеща се от промените в климата, устойчивостта и финансовия риск.

Ние от SGS знаем, че за измерване, оценка и записване на социалното и екологично въздействие на даден проект се изискват знания и глобални експертни умения.  

Екипът ни за екологичен и социален финансов и правен анализ ще ви помогне да разберете рисковете, произтичащи от комплексните екологични и социални страни на проекта ви, както и да решите дали той е финансово устойчив. Отчитайки изискванията и структурата на екваториалните принципи, ние ще проучим и оценим въпроси, включително потенциално замърсяване на почвите, норми за здраве и безопасност, промени в климата, екологична устойчивост и въглероден отпечатък. Нашите експертни умения се простират в много отрасли, включително лесовъдство, минно дело, енергетика, газ, нефт и биоразнообразие, за да ви дадат най-широките възможности за защита на вашите инвестиции и смекчаване на риска.

Научете повече за нашите услуги по екологичен и социален финансов и правен анализ.