Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Мониторинг на корозията от SGS – предотвратява разрушаване с катастрофални последици и поддържа безопасна, надеждна работа на вашето промишлено оборудване.

Вашето промишлено оборудване, инсталации и съоръжения са изложени на силна корозия поради тежки условия за работа и условия на околната среда, и корозивни химикали. Корозията може да доведе до конструктивно разрушаване или разхерметизиране, скъпи ремонти, загубени или замърсени продукти, щети на околната среда, риск за персонала и загуба на общественото доверие. Нашите услуги в мониторинга на корозия непрестанно се фокусират върху вашето основно оборудване, като се избягва разрушаване с катастрофални последици и се поддържа безопасна и надеждна работа.

Защо да използвате мониторинг на корозията от SGS?

Нашите квалифицирани инженери, лицензирани инспектори и специалисти по материалознание могат да разработват уникална стратегия за управление на корозията за вашите конкретни нужди. Ние ви предлагаме ненадминат опит, знания и оборудване, за да ви предоставим пълна гама от услуги за мониторинг на корозията. Ние можем да ви помогнем:

 • да откриете и проследите корозията
 • да определите степента на корозия, да идентифицирате потенциално опасни състояния, да локализирате конструктивни дефекти и да откриете несъответствие в материалите
 • да насърчавате преминаването от реактивна към проактивна култура на безопасност 
 • значително да намалите разходите за поддръжка
 • да изчислите оставащия експлоатационен живот на вашето оборудване 
 • да изпълните програми за рентабилна проверка и поддръжка на елементи с висока вероятност за проблеми 
 • да гарантирате цялостта и безопасността на вашите активи, както и да допринесете за успешна програма за управление на здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда

Надеждна компания лидер в мониторинга на корозията

Ние ви предлагаме услуги в целия свят, опит в много сфери и висококвалифициран персонал с обширен опит и знания. Нашите услуги в мониторинга на корозията включват:

 • индивидуална стратегия за управление на корозията (CMS)
 • проверка на корозията и проследяване
 • оценка на риска от корозия и управление
 • анализ на данните
 • окончателен анализ на елементите
 • оценка на пригодността за експлоатация
 • услуги за отстраняване на пропуски
 • програма за проверка и поддръжка на потенциално уязвими елементи
 • изпитване на материали
 • Безразрушителен контрол
 • разработване на програма за управление на безопасност на процесите
 • периодични прегледи
 • оценка на оставащия експлоатационен живот
 • оповестяване и мониторинг на работата
 • ограничаване на рисковете

Свържете се още днес с нас, за да обсъдим как нашите услуги в мониторинга на корозията могат да предотвратят разрушаване с катастрофални последици и да поддържат безопасна и надеждна работа на вашето промишлено оборудване.