Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Стойността на вашите пратки насипен товар се определя най-добре чрез оценка на качеството и количеството, основана на безпристрастно взимане на проби и анализ.

SGS е лидер заслужил доверие в търговските инспекции и услугите по взимане на търговски проби от 1878 г. Ако сте купувач, продавач или транспортна компания на насипни суровини, ние можем да намалим търговски ви риск като гарантираме, че вашите пратки отговарят на международните стандарти и спецификациите на клиента.

Инспекторите и специалистите по взимане на проби на SGS са добре обучени професионалисти, които могат да представляват вашите интереси на пристанища и терминали по целия свят. Те са експерти във всички сфери на търговската инспекция, инспекция на оборудване, взимане на проби от насипни товари, взимане на проби от концентрат и търговски анализ.

SGS предоставя широк кръг от независими оценителски услуги, които имат за цел да намалят вашия риск и да установят количеството и качеството на вашата пратка. Нашите услуги по търговски инспекции на насипни товари и взимане на проби включват:

  • Услуги за товари и плавателни съдове
  • Визуална инспекция
  • Измервания и инвентаризация на насипни суровини
  • Услуги за инспекции на оборудване
  • Традиционно и механично вземане на проби
  • Търговски анализ 
  • Оценка за съответствие на продукт (PCA)

SGS си е създала репутация за професионализъм и почтеност. Нашите сертификати се признават от купувачи и продавачи на насипни товари, както и от международната финансова общност. Свържете се с нас, за да научите как SGS може да ви съдейства в пристанища и транспортни центрове по целия свят.