Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

За да предпазите водата си и да предотвратите замърсяване, услугите за изследване на подземни водни басейни определят зоната на водния басейн и установяват защитна зона.

Обадете се на нашите опитни хидрогеолози сега, за да разберете повече относно нашите услуги за подводни води.

Защитата на източниците на подземни води е от особено значение за осигуряването на качеството на обществените и частни водоизточници. Поради тази причина, водоснабдителните фирми, местните власти и другите, работещи в сферата на доставка на вода, използват нашите услуги за защита на подземните води.

Нашият екип от експертни хидролози първо определя Вашите водосборни зони. След това използваме серия от тестове и техники, за да определим скоростта на потока на източниците на подземни води. Резултатите се визуализират чрез компютърно моделиране, позволявайки ни да определим потенциалните рискове от замърсяване и да очертаем защитна зона около водосборните басейни.

Определянето на зоната за предотвратяване на замърсяване изисква солиден предшестващ опит в областта на хидрогеологията. Нашият експертен персонал и мрежата от сертифицирани лаборатории са работили по много казуси в световен мащаб и имат изключителен опит в проучвания на подпочвените води и свързаните с тях техники за компютърно моделиране. Нашият опит в тази сфера Ви гарантира, че получите цялостен и бърз план за защита на Вашите източници на подземни води.

Съвместната работа със SGS Ви гарантира качество и професионализъм във водния мениджмънт. Свържете се с нашия опитен екип днес.