Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Много от важните решения, които оказват влияние на финансовия резултат на вашия проект или на дейността, зависят от резултатите на точните химични тестове.

SGS предлага недостижимо качество на услугите по тестване на химични свойства за широк кръг отрасли. Ние разполагаме с оборудването и опита, необходими за извършване на класически и инструментални химични анализи в нашите съвременни лаборатории по целия свят. Нашите услуги за химическо тестване включват:

  • Геохимичен анализ на ултра микроелементи, микроелементи, следи и основни елементи.
  • Пресяване на суровини
  • Идентифициране на проблеми с качеството и причините.
  • Охарактеризиране на замърсявания и замърсители
  • Търговски анализ

Нашите лаборатории използват специално разработен подход според вашите нужди. Ние работим с вас, за да определим количеството и качеството на компонентите във вашите проби до достигането на търсената точност, която отговаря на нуждите ви - от по-малко прецизни резултати от ранно проучване до точни резултати на микроелементи, необходими за закупуването, продаването или търговията със суровини. Лабораторният екип на SGS следва интензивен световен протокол за качество, който гарантира еднакъв, стандартизиран отговор навсякъде по света. 

SGS си е създала репутация в целия отрасъл за своите надеждни, независими химични тестове. Доверете ни се за да ви доставим данните, от които се нуждаете, за да вземате обосновани решения във вашата работа, които да доведат до положително развитие на вашата дейност.