Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги от SGS за оценка на поддръжката на железопътната индустрия – прегледи на процедите за поддръжка и оптимизация чрез независими проучвания за приложимост.

Независимо дали сте компания за поддръжка на превозни средства, оператор или собственик, вие трябва да осигурите рентабилна, ефикасна работа на подвижния състав и на депата, без да излагате на риск безопасността. Нашите услуги по оценка на поддръжката на железопътния транспорт могат да ви помогнат да подобрите надеждността и годността за работа на вашите превозни средства, като същевременно намалите разходите и оптимизирате използването на вашия персонал и съоръжения в депото.

Защо да изберете услуги по оценка на поддръжката на железопътния транспорт от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • да преразгледате вашите налични процеси по поддръжката
 • да разберете дали различни задачи са подходящи, както и критериите и графиците за тях
 • да оптимизирате вашите процеси по поддръжката, за да увеличите ефективността на подвижния си състав и на депата си, като намалите разходите си
 • да гарантирате непрекъсната безопасност и съответствие на работата на подвижния състав

Надеждни услуги по оценка на поддръжката на железопътния транспорт от водещ доставчик на услуги

През 2011 г. придобихме компанията Correl Rail, водещ доставчик на услуги за железопътната индустрия и единственият напълно независим, базиран във Великобритания нотифициран орган. Като резултат в момента можем да обслужваме цялата железопътна индустрия. Ние сме в основата на разработването на практиките за сертифициране на подвижния състав в Европа чрез участие както в национални комисии, така и чрез ролята ни на технически секретариат на Подгрупата за подвижния състав на железопътната индустрия при Нотифициращия орган.

Предоставяме ви обширен опит в поддръжката и основния ремонт на железопътния транспорт. Това, в съчетание с нашите знания за процесите по поддръжка на превозните средства и независимите ни одити ни позволява да предлагаме пълна гама от услуги по поддръжка на железопътните превозни средства, както и оценки на основния им ремонт. Можем и да ви предоставим сертифициране на план по поддръжката.

Нашите услуги по оценка на поддръжката на железопътния транспорт включват оценка на режима за поддръжка, независими проучвания за приложимост и оптимизация на задачи по основния ремонт.

Оценка на режима за поддръжка

Ние можем да направим оценка на:

 • Ефективността
 • Дали са изпълнени изискванията за съответствие при подбора на работниците
 • Компетентността на работниците
 • Оптимизацията на поддръжката
 • Организацията на депото

Независими проучвания за приложимост

Можем да осигурим проучвания за приложимост при:

 • Промяна на периодичността на задачите
 • Оптимизация на разпределението на работата
 • Промяна в корективните действия, ремонта и диагностиката на блокировките
 • Оптимизация на работните процеси
 • Проучвания на методите

Оптимизация на задачите по основния ремонт

Ние можем да ви помогнем:

 • Заличаване на ненужните задачи
 • Увеличаване на интервалите между задачите по основния ремонт
 • Предприемане на упражнения за оценка на състоянието
 • Намаляване на разходите и времето за престой

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги по оценка на поддръжката на железопътния транспорт.