Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Услуги от SGS за проверка на подвижния състав – получете независима проверка на превозните средства и компоненти за съответствие със задължителните, незадължителните или договорените изисквания.

Като транспортна или компания с подвижен състав (ROSCO) да гарантирате, че вашият подвижен състав и компоненти са сглобени и функционират в съответствие с подходящите задължителни, незадължителни или договорени изисквания е изключително важно. Нашите услуги за проверка на подвижния състав ви гарантират, че модифицираните или новоизградени превозни средства са правилно сглобени и функционират в съответствие с всички изисквания и стандарти за дизайн, качество и безопасност. Можем да ви осигурим оценки на състоянието на наличните превозни средства в експлоатация, както и прегледи на компонентите и на подсистемите.

Защо да изберете услуги по проверка на подвижния състав от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

 • Да получите независима оценка на компонент, система или на целия влак
 • Да установите състоянието на вашия подвижен състав и да откриете проблеми с безопасността, експлоатацията или финансите
 • Да гарантирате, че вашите модифицирани или нови превозни средства са правилно сглобени и функционират в съответствие с всички изисквания и стандарти за дизайн, качество и безопасност

Надеждни услуги за проверка на подвижния състав от водещ в света доставчик на услуги

През 2011 г. придобихме компанията Correl Rail, водещ доставчик на услуги за железопътната индустрия и единственият напълно независим, базиран във Великобритания нотифициран орган. Като резултат в момента можем да обслужваме цялата железопътна индустрия. Ние сме в основата на разработването на практиките за сертифициране на подвижния състав в Европа чрез участие както в национални комисии, така и чрез ролята ни на технически секретариат на Подгрупата за подвижния състав на железопътната индустрия при Нотифициращия орган.

С нашия глобален обхват можем да ви осигурим оценка на железопътната система и услуги по одитиране където и да се намира вашия бизнес по света.

Ние сме акредитирани от Съвета за безопасност и стандарти на железопътната индустрия за Орган за одобряване на доставчици на услуги в железопътната индустрия (RISAB). Като такъв орган, предлагаме задълбочени знания за риска в железопътната система,и съответни компетенции по отношение на техниката и оценката.

Нашите услуги по проверка на подвижния състав включват проверка на превозното средство и на компонентите както е описано по-долу.

Проверка на превозни средства

Нашата проверка на превозно средство може да включва:

 • Съответствие с изискванията за дизайн и качество (съответствие на активите)
 • Компетентност за производство (съответствие на активите)
 • Проверка и мониторинг на състояние (управление на активите)
 • Проучване на безопасността (управление на активи)
 • Проучване на злополуките (управление на активите)

Проверка на компонентите

Нашата проверка на компонентите може да включва:

 • Съответствие с изискванията за дизайн и качество (съответствие на активите)
 • Компетентност при производството (съответствие с активите)
 • Изпитвания на първия продукт и присъствие (съответствие с активите)
 • Проверка и мониторинг на състояние (управление на активите)

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите услуги по проверка на подвижния състав.