Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Skip to Content

Услуги за Осигуряване на компетентни лица (CPP) за железопътната индустрия от SGS – предоставяме умения и опит, които са ви необходими за конкретни проекти.

Независимо дали сте железопътно предприятие (RU) или подизпълнител, аутсорсинг персоналът ви позволява да получите специализирани умения, необходими за конкретните ви проекти. Нашите CPP услуги ви предоставят висококачествени ресурси всеки ден за вашите проекти.

Защо да изберете CPP услуги за железопътната индустрия от SGS?

Ние можем да ви помогнем:

  • Да получите специализирани умения и опит, необходими за конкретни проекти
  • Да гарантирате, че потенциалните конфликти на интереси са предотвратени
  • Да прецените наемането на компетентни служители според изискванията за сертифициране
  • Да получите практически опит с технологическите разработки в индустрията

Надеждни CPP услуги за железопътната индустрия от световен лидер - доставчик на услуги

През 2011 г. придобихме компанията Correl Rail, водещ доставчик на услуги за железопътната индустрия и единственият напълно независим, базиран във Великобритания нотифициран орган. В резултат на това, в момента можем да обслужваме цялата железопътна индустрия. Ние сме в основата на разработването на практиките за сертифициране на подвижния състав в Европа чрез участие както в национални комисии, така и чрез ролята ни на технически секретариат на Подгрупата за подвижния състав в железопътния транспорт при Нотифицирания орган.


Нашите CPP услуги включват:

  • Съвети
  • Управление на проекти
  • Управление на риска
  • Опит с процесите

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашите CPP услуги.