Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS ви помага да гарантирате, че вашата логистика, свързана с услугите в областта на хранителните продукти, отговаря на международните стандарти по безопасност на хранителните продукти, и по-специално - на стандарта IFS Логистика (международен специализиран стандарт). Спазването на стандартите демонстрира вашата ангажираност към качеството и безопасността на хранителните продукти в целия процес на съхранение и дистрибуция.

Като независим доставчик на логистични услуги или като брокер и/или вносител на хранителни продукти, разполагащ със собствени складове и други съоръжения, вие трябва да спазвате тези разпоредби. IFS Логистика обхваща транспортирането, дистрибуцията, товаренето и разтоварването на хранителни и нехранителни продукти. Стандартът може да се прилага за тежкотоварни автомобили, влакове, плавателни съдове, самолети и други видове транспорт, както и за съоръжения за складиране.

Ние можем да предоставим нашите акредитирани услуги по одит и сертифициране във всеки логистичен център във вашата верига на доставки, независимо от неговото местоположение, благодарение на нашата световна мрежа и експертни познания. Гарантирането на спазването на стандартите може също така да ви помогне да подобрите оперативната ефективност и качеството на продуктите, което ще намали вашите разходи и рисковете, свързани с отговорност.

Свържете се със SGS сега, за да научите как можем да ви помогнем да получите сертификация по IFS, и се възползвайте от предимствата, свързани със спазването на регулаторните изисквания.