Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Демонстрирайте ангажимента си към сигурността на информацията, като работите със SGS. Нашата богата гама услуги в т.ч. одити, сертификация и обучение по стандарт ISO 27001, допълва системите ви за управление на информацията.

Вашата бизнес информация е жизненоважна за успеха ви, но доколко защитена е тя? Колко надеждни са Вашите системи за управление на сигурността на информацията (СУСИ)? Какви биха могли да бъдат последствията, ако конфиденциалните ви данни попаднат в неподходящи ръце?

Можем да ви помогнем да си отговорите на тези въпроси, като ви дадем възможност да разберете как информационната верига във вашата организация, логистиката и веригите на доставка могат да се управляват по-добре. С тези познания и с възможностите за сертификация по СУСИ идва увереността, че подходящите хора виждат подходящата информация по цялата бизнес мрежа.

В качеството си на водеща световна организация за изпитване, верификация, проверка и сертификация, ние Ви предлагаме ненадмината точност, изключително опитни специалисти, модерни методики за проверка и глобално присъствие.

Свържете се с нас днес, за да научите повече за нашата бозата гама от услуги за управление на сигурността на информацията.