Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да предостави на участниците задълбочено познаване на техниките за икономично производство и как те намаляват работното време и разходи, като запазват качеството на продукта.

Обучението Ви гарантира, че ще разберете и ще можете да внедрявате ефективно принципите, целите и концепциите на икономичното производство, за да правите непрекъснати подобрения в работата на дадена организация.

Ръководният екип и служителите на всички нива на дадена организация ще имат полза от познанията по икономично производство и работните концепции, заложени в успеха му при практиките за намаляване на разходите.

След приключване на обучението Вие ще:

  • Притежавате задълбочени познания за целите на икономичното производство, ръководството и цялостното управление на качеството
  • Използвате принципите, процесите и техниките, на цялостното управление на потока, на внедряването и на развитието на съответната култура.
  • Използвате принципите, процесите и техниките, на цялостното управление на потока, на внедряването на икономичното производство и на развитието на съответната култура

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за предимствата на обучението, предлагано от SGS, за сертифициран експерт по икономично производство при намаляване на разходите.