Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Одит и сертификация от SGS Ви позволяват да наблюдавате и управлявате проблеми, свързани с качеството, безопасността и устойчивостта.

Нашето обучение Ви дава познанията, необходими за реализиране на съответните механизми за контрол, като увеличават вероятността да спазвате изискванията. Нашите комбинирани решения за одит, сертификация и обучение спомагат да смекчите рискове при работа.