Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение предлага систематичен подход към управлението на риска при производство на медицински изделия.

Еднодневната програма помага на участниците да разберат важността и предназначението на ISO 14971 и да определят връзките между ISO 13485 и ISO 14971. Ние демонстрираме как управлението на риска се прилага към жизнения цикъл на продукта и как да се внедрят ефективно целите по управление на риска.

Обучението се състои от лекции и интерактивни работни семинари.

Свържете се с нас още днес, за да научите повече за обучението по управлението на риска за медицински изделия, съгласно ISO 14971.