Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Независимо от това, какъв е бизнесът Ви, надеждните процедури за управление на риска са важни за оценка и смекчаване на рисковете, свързани с Вашия отрасъл.

Рисковете възникват в много различни форми и тези, с които се сблъсквате, зависят от характера и сложността на Вашия бизнес, от природните бедствия и дейността на терористите, които разрушават глобалните вериги на доставка, от финансовите и технологични сривове. Ключът се крие в идентифицирането и в количественото определяне на конкретните рискове, свързани с Вашия бизнес, и след това във вземане на решение за управлението и смекчаването им.

Експертите на SGS могат да Ви помогнат при оценката на риска, количественото определяне на потенциалното му влияние и вероятността от настъпването му, както и при внедряването на практически стъпки по обективен и безпристрастен начин. Нашите екипи от специалисти и лаборатории са на Ваше разположение в цял свят и обхващат широка гама от отрасли.

Научете повече за нашите услуги за управление на риска.