Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

SGS предоставя ефективно, практическо и задълбочено обучение, за да осигури точна и актуална информация за производителите на медицински изделия, необходими, за да се спазят глобалните регулаторни, свързани с качеството и технически изисквания за медицинските изделия. Това ще Ви даде възможност да пуснете продуктите си на пазара след минимално време и с максимално доверие.

Обучението за преквалифициране за одитори на медицински изделия е предназначено да запознае професионалисти, инженери и ръководни кадри в областта на качеството и регулаторните изисквания с изискванията при системите за качество, по които се конструират и произвеждат медицински изделия.

Целта на това обучение е да запознае участниците с допълнителните изисквания на ISO 13845:2003 и тяхното тълкуване. Системата за качество на изискванията на директивите на ЕО 93/42/EО (медицински изделия) и 98/79/ЕО (медицински изделия за ин витро диагностика също е включена, за да позволи пълно разбиране на системите за качество, необходими за получаване на CE маркировка.

При завършването на това обучение, участниците ще могат да:

  • Разбират изискванията на ISO 13845:2003 и тяхното тълкуване
  • Разбират изискванията към системите за качество на Директиви 93/42/EИО и 98/79/EО
  • Подготвят документация на система за управление на качеството съгласно изискванията на ISO 13485:2003 и на Директиви 93/42/EEC и 98/79/EC
  • Използват наличните справочни документи и ръководства за допълнително разширяване на разбирането си на системите за управление на качеството за медицински изделия
  • Извършват вътрешни одити, одити на доставчиците и одити от трета страна на производители на медицински изделия

От участниците се очаква да имат работни познания по принципите за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008. Препоръчително е също така да са прочели стандарта ISO 13485:2003.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението за преквалифициране на одитори от ISO 9001 към одитори по медицински изделия, предлагано от SGS.