Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е предназначено да ви осигури съответните умения и познания за извършване на одити на системи за управление на качеството за медицински изделия (QMS).

Принципите на ISO 13485 задават една експлицитна система за управление ,така че вие можете да правите одит, да проверявате и постоянно да подобрявате системите за QMS.

След приключване на обучението, Вие ще:

  • Разбирате изискванията на ISO 13485:2003 и изискванията към системите за качество на Директиви 93/42/EEC и 98/79/EC
  • Разбирате ролята на вътрешния одит в поддръжката и усъвършенстването на системите за управление
  • Притежавате задълбочени познания по процеса на одит и сертификация по ISO 13485:2003
  • Имате уменията и познанията, необходими за провеждане на одити на трети страни спрямо изискванията на ISO 13485:2003 и за отчитане на съответствието на системите за управление спрямо изискванията на стандарта, така че да могат да се предприемат коригиращи действия

Моля, имайте предвид: От участниците се очаква да имат известни предварителни познания за ISO 13485:2003 преди започване на курса.

Свържете се с вашия експерт от SGS още днес, за да научите повече за обучението за водещи одитори по ISO 13485, предлагано от SGS.