Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение ви осигурява общ преглед на целта и изискванията на ISO 13485 и на начините за подобряване на отношенията с клиентите, операциите и корпоративната култура чрез ефективно използване на QMS.

Обучението е увод за всеки, който участва в процеса на разработка, внедряване и управление на QMS, базирана на ISO 13485. След завършване на обучението, вие ще можете да интерпретирате всички клаузи на ISO 13485:2003 и да разбирате ролята на управлението в прилагането и поддържането на ISO 13485.

Ако планирате да завършите друго обучение по QMS, като например, обучение за вътрешен одит и водещи одитори, по време на този курс вие ще получите познанията и разбирането за ISO 13485, на чиято основа ще изградите уменията на одитор.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес, за да научите повече за обучението ISO 13485.