Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Доставките на стоки и услуги са критични за повечето законни производители на медицински изделия, независимо дали те предоставят основния механизъм или проектират и произвеждат цялото изделие.

Това обучение се базира на съвременните най-добри практики за контрол на доставчиците, както е описано в документа GHTF "Системи за управление на качеството" - Медицински изделия - Ръководство за контрол на продуктите и услугите, получени от доставчиците".

Освен контрола върху обичайните доставчици, обучението описва в подробности специфичните аспекти, които трябва да се вземат предвид при сценариите "Собствена търговска марка" или "Собствен етикет". Участниците ще имат полза от обучението, тъй като ще постигнат по-ефикасен и рентабилен контрол върху доставчиците и подобряване на контрола при управлението на риска, свързано с аутсорсинг.

Обучението включва проучвания на конкретни случаи и групова работа, които могат да бъдат базирани на изделия и ситуации, свързани с клиентите в случай на вътрешнофирмено обучение.

Свържете се със SGS сега, за да научите повече за обучението от SGS за контрол върху доставчиците и етикетиране със собствена търговска марка.