Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Обучението по системи за качество на медицинските изделия и одитите по ІSO 13485 често са необходими, за да помогнат на клиентите и консултантите да създават или да изменят вече документирани системи за качество, за обучение на международни одитори, за обучение на одитори на доставчиците и като въвъведение за новите членове на отдела по качество. Цялото обучение в тези области ще се базира на ISO 13485:2003 Медицински изделия – Системи за управление на качеството. Изискванията за ругулаторни цели могат допълнително да включват изисквания към системите за качество, взети от съответните национални или регионални нормативни актове.

За да гарантирате, че качеството остава приоритет при разработката и производството на медицински изделия се изисква не само създаването на системи за управление на качеството и на свързаните с това документи, но и спазване от страна на целия персонал и на мрежата на доставчиците на въведените от Вак стандарти за управление на качеството. Обучението от SGS по управление на качеството за медицински изделия спомага за внедряване на процедури и стандарти за управление на качеството – както тези на Вашата организация, така и тези на регулаторите – във фирмата Ви.

Целта на нашите курсове за обучение се простира от запознаване с основите на стандартите до подпомагане на достигането на компетентността на професионален одитор.

Нашите преподаватели са експерти не само по най-новите методи за обучение, но също и по развитието на нормативните актове по управление на качеството, като ISO 13485, ISO 9001 и други местни нормативни актове в региони като Европа, САЩ, Канада, Хонконг, Китай, Тайван, Китай и Япония – което означава, че те са подготвени да Ви помогнат да спазвате стандартите за управление на качеството, очаквани на международните пазари.

Програмите за обучение от SGS са изключително гъвкави и могат да бъдат персонализирани така, че да запълнят всички празнини в познанията или уменията, идентифицирани при одита на анализа на празнотите, направен от SGS преди обучението. Те могат да бъдат предоставени като публично достъпни сурсове или като вътрешнофирмени програми за Вашите служители или доставчици. Каквато и програма да създадем за Вас, обаче, нашата цел винаги е да гарантираме, че качеството на Вашия продукт не е влошено поради липса на разбиране на стандартите, които трябва да бъдат достигнати, преди Вашият продукт да бъде пуснат в определена част от света.

Експертите от SGS могат да Ви посъветват относно програма, която отговаря на потребностите от обучение във връзка с текущите обстоятелства. Чрез сключване на договор с нас за провеждане на обучение по управление на качеството Вашият бизнес ще се възползва от знанията и уменията, които вече са донесли значителни предимства на организации по целия свят.

Усъвършенстване на хора и бизнеси с SGS Academy

Като глобален лидер в областта на професионалното обучение ние предлагаме центрове за върхови постижения по цял свят, които предоставят най-добрите решения за обучение и развитие, персонализирани според вашите конкретни нужди.

Имаме доказана репутация в областта на предоставянето на публични, вътрешнофирмени и онлайн курсове за най-големите фирми и правителствени организации в света. Освен това, благодарение на експертните ни обучители с богат практически опит в съответната им област, нашето обучение излиза извън рамките на теорията и ви дава ценни идеи от реалния живот. Затова можете да сте сигурни, че ще предоставим висококачествено и последователно обучение и развитие на всяко ниво в организацията ви - навсякъде по света.

Независимо в кой отрасъл работите, независимо в коя област - свържете се с нас, за да научите как Академията на SGS може да ви помогне.