Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение цели да Ви помогне да внедрите в дадена организация увеличаващите се законодателни изисквания и указания, чието спазване е необходимо за стоките във фармацевтичния отрасъл.

Ние ви помагаме да разберете ролята на контрола на СУК между отделните звена в цялата фармацевтична верига на доставка и начина да документирате ефективно и да усъвършенствате постоянно внедрената система, за да осигурите съответствие на стандартите с ДПП.

Ако планирате да завършите друго обучение по ДПП, ще имате полза от практическата теория и от основата, осигурявани от този курс, за да изградите бъдещите си умения на одитор. Това обучение е предназначено за лица, които са представители на отдела за осигуряване на качество, на контрола на качеството, на производството и на ръководството. Хората от всички нива на организация за производство на фармацевтични продукти ще имат полза от запознаването с изискванията за ДПП.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS сега, за да обсъдите предимствата за Вашата организация от обучението за съответствие с ДПП, предлагано от SGS.