Skip to Menu Skip to Search Свържете се с нас. Bulgaria Интернет страници и езици Skip to Content

Това обучение е ориентирано към изискванията относно веригите на доставка на фармацевтични продукти за хуманитарната медицина, от производителите на суровини до производството на завършени продукти.

То Ви помага да разберете ролята на контрола между отделните звена в цялата верига на доставка на фармацевтични продукти и нормативните изисквания, валидни в различните държави в развиващите се пазари. Това ще Ви даде познанията за осигуряване на съответствие на стандартите с изискванията за ДПП.

Това обучение е предназначено за хора от всички нива в рамките на организациите за производство на фармацевтични продукти. С познания по QA, QC, производството, както и по регулаторните въпроси ще можете по-добре да разберете проблемите в отделните звена съгласно изискванията за ДПП.

Ако планирате да завършите друго обучение по ДПП, като например, обучение по съответствие с ДПП и обучение за експерти по ДПП, ще имате полза от задълбочените познания и теоретичната основа, предлагани от това обучение, за да изградите бъдещите си умения за одит.

Това обучение се състои от лекции и семинарни упражнения.

Свържете се със SGS още днес и научете повече за обучението за информираност по добри производствени практики, предлагано от SGS.